10 gode grunde

Vi har samlet 10 gode grunde til at vælge Papiruld.

Klik på de enkelte grunde for at læse mere.

10 gode grunde

Brandklasse

Papiruld blev i august 2013 klassificeret i brandklasse D-s2,d0, der i “Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” sidestilles med klasse B materiale.

Det betyder i praksis, at man som husejer ikke længere behøver dække Papiruld af med fx gipsplader, når det installeres i vægge eller på lofter – fx kan det anvendes direkte mod profilbrædder, når det indblæses på et loftrum.

Du kan læse mere de nøjagtige anvisninger og betingelser for brug af Papiruld i dette konstruktionskatalog.

Imprægnering
Papiruld er tilsat salte, som giver en flamme- og glødebeskyttelse. Ved brandpåvirkning frigives fugt fra saltene, som medfører en afkøling og forkulning. De tilsatte salte fordamper ikke med tiden, og den beskyttelse, som disse giver, nedsættes ikke med tiden.

God isoleringsevne

Isoleringsevnen måles i forhold til, hvor meget varme der passerer gennem materialet – også kaldet lambdaværdi. Jo lavere lambdaværdi – jo højere isoleringsevne.

Lambdaværdien for Papiruld er 39.

Ved isolering med Papiruld sikres isolering i en hel flade, det vil sige uden nogen former for kuldebroer og varmetab, som typisk ses ved samlinger og tilskæring med måtter.

Effektiv lydisolering

Papiruld er særdeles effektiv som lydisolering.

Test foretaget af Nordsjællands Akustik viser, at Papiruld ved almindelig samtale reducerer lyden 10 gange bedre end traditionel isolering. Det giver en markant lavere lydpåvirkning. Det er en fordel især i huse der beboes af børnefamilier eller i etageejendomme, kontorbygninger, skole, institutioner mv. Lydisolering bevirker at fodtrin, musik og larm reduceres væsentligt fra én etage til en anden.
Nordsjællands Akustik ApS har foretaget sammenlignende lydmålinger af tre forskellige typer isoleringsmateriale – papiruld, stenuld og glasuld.

Lydtesten viser, at Papiruld lydisolerer væsentligt bedre end stenuld og glasuld:

Der slipper 84,0 DB gennem 100 mm glasuld
Der slipper 79,2 DB gennem 100 mm stenuld
Der slipper 65,2 DB gennem 100 mm Papiruld

Sammenlignende måling lydisolation

Kilde: Sammenlignende måling lydisolation, teknisk rapport nr. nsja 10-22 (2010), Nordsjællands Akustik.

Note: Lydniveau målt 20 cm over demokasse, hvor låget er isoleret med forskellige materialer. (Det anvendte Papiruld er baseret på Papiruld Danmark A/S’s opskrift og produktionsmetode).

Det svarer til, at man ved at lydisolere med Papiruld frem for glasuld, halverer lyden 4 gange, hvilket er en markant lavere lydpåvirkning. Den store forskel i lydpåvirkningen skyldes Papirulds hule cellulosefibre, som forhindrer lyd i at trænge igennem. Se hele rapporten ved at klikke på linket i højre side.

Papiruld har relativ høj densitet (28-65 kg/m3) og opfylder kravene som stilles til bygningers lydforhold, fx i form af myndighedskrav eller komfortkrav til lydisolation og efterklangstid. Papiruld kan derfor anvendes som lydabsorbent i fx kontorskillevægge, boligadskillende vægge, lydregulering i institutioner, skoler og kontorer.

Her kan du se en test af, hvor meget tre forskellige isoleringsmaterialer lydisolerer

Fugttransporterende

Papiruld er et organisk materiale, som er fugttransporterende.

Det betyder, at Papiruld tillader fugt at passere uden, at det går ud over isoleringsevnen. Hvis Papiruld udsættes for fugt, vil det lede fugten ud, hvor det fordamper i sol og vind eller ventileres væk.

Selv hvis Papiruld bliver fugtigt bibeholder det sin fulde isoleringsevne. Dampspærre kan ofte undværes alle andre steder end i vådrum (vådrumssikring). Papiruld tillader konstruktionen at ”ånde”.

Ingen brug af dampspærre
Papiruld er et hygroskopisk materiale. Det betyder, at materialet er fugttransporterende og kan optage og afgive fugt. Ifølge undersøgelse foretaget af Statens Byggeforsknings Institut, kan dampspærre undværes, når der anvendes Papiruld som isolering.

Selv ved høj fugtighed er Papirulds isoleringsevne stort set uændret. Hvis Papiruld, som følge af utæthed i konstruktionen, optager fugt, afgives den igen, når forholdene tillader det. Fugten optages i isoleringsmaterialets cellevægge således, at der stadigvæk eksisterer stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.

Hvad er en dampspærre?
En dampspærre er en damptæt membran, som lægges ind i konstruktionen for at forhindre fugt i at trænge ud i husets bygningsdele. Dampspærren placeres på den varme side af konstruktionen.

Ældre huse med utæt dampspærre
I ældre huse kan det være svært at undersøge tilstanden af den eksisterende dampspærre. Har du mistanke om, at dampspærren er utæt, bør du kontakte os, så vi kan undersøge de konkrete forhold og rådgive dig om den bedste løsning.

Godt indeklima

Det har stor betydning for indeklimaet om huset er korrekt og tilstrækkeligt isoleret. Er det ikke det, kan man bl.a. opleve følgende:

  • Kuldebroer
  • Kuldenedfald
  • Kolde vægge og gulve
  • Misfarvning af vægge og lofter

Et koldt hjem har stor betydning for komforten for husets beboere. Vi hører ofte husejere fortælle, at deres gulv er fodkoldt, og at det kan være koldt at sidde op af en væg. Det skyldes kuldebroer, som er forårsaget af dårlig eller mangelfuld isolering.

I værste tilfælde kan dårlig isolering betyde opfugtning af indervægge med mug og skimmelsvamp til følge. Det er på ingen måde sundt at leve i.

Isolering med Papiruld lægger sig som en varm dyne og eliminerer årsagen til varmetab. Det giver et naturligt og godt indeklima. Ved at efterisolere med Papiruld elimineres årsagen til varmetab, og du vil mærke forskel på flere måder bl.a.:

  • Varmere rum
  • Kan skrue mærkbart ned for termostaten på radiatorer
  • Varme gulve og vægge
  • Mindre varmeregning
  • Væsentlig bedre lydisolering f.eks. mellem etageadskillelse

CO2-venlig isolering

Det er miljøvenligt at isolere bygninger. Når du isolerer, bidrager du til at nedbringe CO2-udledningen, som skåner miljøet.

Isoleringsmaterialet Papiruld produceres udelukkende af danske overskuds- og genbrugsaviser. Aviserne kværnes og tilsættes brandhæmmende salte.

Den mest miljøvenlige energi, er den, du ikke bruger.

Vi hører næsten dagligt om, hvordan vi hver især kan skåne miljøet ved at begrænse CO2-udslippet og blive mere miljøvenlige. En familie på fire personer udleder i gennemsnit 6 tons CO2 om året på at opvarme boligen. Det tal kunne nemt være lavere, hvis huset var ordentligt isoleret.

Hvis man samtidigt anvender Papiruld, er man godt på vej med at skåne miljøet.

Hurtigt og nemt at installere

Det er nemt at isolere med Papiruld. Papiruld klør og svier ikke og er derfor behagelig at arbejde med. Papiruld blæses ind, der hvor det skal bruges. Isoleringsmateriale og maskine står udenfor huset, så kun en indblæsningsslange kommer ind. Så slipper man for at få isoleringsmaterialer båret gennem huset.

Er der tale om hulmursisolering borer vi et hul i fugen mellem to mursten, som vi reparerer igen efterfølgende. Det efterlader færre ”ar” på facaden. Herefter blæses Papiruld ind under tryk. På den måde sikre vi at Papiruld lægger sig i alle hulrum, hvor den eksisterende isolering er faldet sammen. For at være sikre på at hulmuren er fyldt helt op, blæses Papiruld ind fra flere huller i facaden. Hullerne lukkes igen med en matchende fuge.

Se en video om hulmursisolering her

Ingen råd og skimmel

Papiruld er modstandsdygtig overfor råd og skimmel. I Europæisk teknisk godkendelse er det testet og dokumenteret at svampe og skimmelvækst ikke forekommer i Papiruld.

Enkel adgang til installationer

Der ligger ofte ledninger og andre installationer under isoleringen på loftet. Med Papiruld er det nemt og hurtigt at komme til installationerne – det skubbes blot til side. Herefter dækkes de igen, og Papiruld udjævnes med hænder, rive, kost eller lignende.

Er der risiko for, at Papiruld vil blæse rundt på særlige vindpåvirkelige arealer, kan man overbruse med en vandforstøver. Så vil Papiruld danne en fast sammenbundet overflade.

Dansk produkt

Vi forhandler isoleringsmaterialet Papiruld fra Papiruld Danmark A/S. Det er et dansk produkt, som har været produceret på fabrikken i Hillerød siden 1989. Producenten har derfor lang erfaring og stor faglig ekspertise, som vi til hver en tid har mulighed for at trække på.

Papiruld produceres primært af danske aviser, som trykkes med farver fremstillet af vegetabilske olier.

Papiruld bliver løbende kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institut igennem VIF (VarmeIsoleringsForeningen).

Få dit uforpligtende tilbud her

Har du spørgsmål? Er du i tvivl om hvilken isoleringstype der er den rigtige løsning for dig? Hos os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 40 36 13 60, hvor vi med glæde tager en uforpligtende snak om din situation. Derudover tager vi også imod skriftlige henvendelser på e-mail info@papiruld-lf.dk, hvor vi vil vende tilbage hurtigst muligt.